Individualni rad sa klijentima je najzahtevniji vid treninga, ne samo za vežbače, nego i za trenere. Zahteva najviše vremena i truda, ali obezbeđuje i najbolje rezultate.
Individualni programi se mogu organizovati u odnosu 1-1, 1-2, ili 1-4, u zavisnosti od broja članova, specifičnosti treninga, zdravstvenog stanja, pola, nivoa treniranosti. U određenim slučajevima nije moguće raditi sa više članova u isto vreme, s obzirom da je cilj trenažnog procesa specifičan (npr. trening za hipertenziju).
Moguće je kreirati individualne programe za sportiste, sa fokusom na kondicionu/taktičku i tehničku pripremu, specifične aktivnosti (npr. skijanje na snegu/vodi).
www.health-rehabilitation.com