Ovde se možete upoznati sa vrstom, tipom i vremenskim trajanjem programa koje nudimo u Forestu. Obavezan detalj kod kreiranja svakog programa je konsultacija, testiranje vaših fizičkih sposobnosti i postojanje limitirajućih faktora. Primer – osobe sa povećanim krvnim pritiskom ne mogu u odredjenom vremenskom periodu raditi obiman rad sa spoljašnjim opterećenjem (tegovima), pre konsultacije i unapređenja kardio-respiratornog sistema. Više informacija o dole navedenim programima možete dobiti na:
www.health-rehabilitation.com

Osnovni programi:
– Redukovanje TM/masne komponente
– Hipertrofija mišića i programi snage
– Program za povećanje fleksibilnsti
– Program za povećanja aerobne izdržljivosti
– Program za razvoj koordinacije
www.health-rehabilitation.com